Vuosikokous 17.2.2023

Savon Paistinkääntäjät ry vuosikokous pidetään 17.2.2023 klo 18.00, Ravintola Gastrobar B/P:ssä, Asemakatu 1, 70100 Kuopio

Vuosikokous pidetään 17.2.2023 klo 18 Ravintola Gastrobar B/P:ssä, Asemakatu 1, 70100 Kuopio. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kohdassa 11. määrtellyt vuosikokousasiat: 

1§ kokouksen avaus
2§ valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6§ päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7§ vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8§ valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
9§ valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja,
joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
10§ käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokousmateriaalit ja tilinpäätösaineistot tulevat tälle sivulle heti kun hallitus on ehtinyt ne omalta osaltaan käsitellä.

Terveisin, 

Juhani Simpanen, Bailli de Savo