Vuosikokous 2023

Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry             3.7.2023


Vuosikokouskutsu


Aika:        Sunnuntaina 27.08.2023 10.00=> 

Paikka:   Sonaatti kokoustila,  Tamperetalo Yliopistonkatu 55,                                 33100 Tampere

Esityslista:

1.      Kokouksen avaus.

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi                                     pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

          kaksi ääntenlaskijaa.

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilin- ja                                     toiminnantarkastajien lausunnot.

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden               myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä                   liittymis-, uudelleenliittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.      Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilin- ja                                                 toiminnantarkastajien palkkioista.

9.      Valitaan hallituksen tarvittavat jäsenet.

10.    Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja heille                     varahenkilöt.

11.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12.    Kokouksen päättäminen.