Historia

Pohjois-Suomen osalta Paistinkääntäjien toiminta oli vuonna 1966 perustetun Lapin voutikunnan vastuulla. Lapin voutikuntaan kuuluivat siis Lapin ja Oulun läänit. Pitkien etäisyyksien johdosta – käsittihän Lapin voutikunta puoli Suomea – tuli kuitenkin ajankohtaiseksi ruveta keskustelemaan oman voutikunnan perustamisesta Oulun lääniin. Paistinkääntäjien veljeskunnan puhemiehistö päättikin elokuussa 1983 pitämässään kokouksessa perustaa Oulun voutikunnan. Perustamiskokouksen koolle kutsuminen annettiin toimitusjohtaja Ilkka Lanton tehtäväksi.

Tiistaina 27.9.1983 pidettiin Oulun voutikunnan perustamiskokous ravintola Kaarlenholvissa, joka oli tuolloin maineikas oululainen pihviravintola ja jolla jo oli Chaîne des Rotîsseurs -kilpi tunnustuksena gastronomisesta osaamisesta. Perustamiskokouksessa oli paikalla Oulun voutikunnan 15 ensimmäistä jäsentä. Heidän lisäkseen oli kolme muuta kokouksesta poissaollutta perustajajäsentä.

Jäsenmäärä on ollut nouseva koko ajan ja kiihtyi 2000-luvun alun jälkeen ja Aino Lehtosaaren voudiksi ryhtymisen myötä. Jäsenluetteloista käy ilmi sama tulos kuin haastatteluistakin: ammattilaisjäsenillä on Oulun voutikunnassa hienoinen enemmistö. Joitakin alkuperäisjäseniä on mukana toiminnassa vielä tänäkin päivänä.

Oulun voutikunnalla on reilun 30-vuotisen taipaleensa aikana ollut yhteensä viisi aluevoutia (Bailli Régional). Yhtä lukuun ottamatta he kaikki ovat oululaisia ammattilaisjäseniä.

Oulun voutikunnan voudit

1983–1994 Ilkka Lantto
1994–1999 Kari Mensanen
2000–2008 Aino Lehtosaari
2008–2013 Tomi Lantto
2013–2016 Anna Paakkari
2016–   Kari Liukkunen

Perttu Määtän kokoama Oulun voutikunnan 30-vuotishistoriikki on luettavissa täällä.