Vuosikokous 2024

Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry             1.5.2024

 

Vuosikokouskutsu

 

Aika:       Lauantaina 24.08.2024 10.00=> 

Paikka:   Sokos Hotelli Tahko, Sääskiniementie 560, 73310 Tahkovuori

Esityslista:

1 §            

Kokouksen avaus.

2 §            

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 §            

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 §            

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 §            

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilin- ja

toiminnantarkastajien lausunnot.

6 §            

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 §            

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, uudelleenliittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8 §            

Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkioista.

9 §            

Valitaan hallituksen tarvittavat jäsenet.

10 §          

Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt.

11 §          

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §          

Kokouksen päättäminen.