2020

Vuosi on ollut covid-19 -uutisten sävyttämä ja maailmanlaajuinen tilanne on rajoittanut voimakkaasti myös järjestömme toimintaa. 

Turvamääräyksiä noudattaen onnistuimme kuitenkin järjestämään muutaman tarkasti säännellyn tilaisuuden. Niissä pystyimme pitämään mielessä hyvän ruuan mieltä ja kehoa virkistävän vaikutuksen.