2021

Vuonna 2021 tapahtumien suunnittelua rajoittaa edelleen jatkuva covid-19 -epidemia. Rokotuksien eteneminen ja rajoituksien lieventyminen antavat toiveikkuutta suurempien tilaisuuksien järjestämiseen. 


Kaikki tapahtumat toteutetaan rajoituksia noudattaen. Seuratkaa kärsivällisesti jäsenkirjeitä ja verkkosivujen tiedotuksia. Pidetään toisistamme huolta!