Kilpikriteerit

Merkki korkeasta laadusta ja osaamisesta

Kilven anominen ja myöntäminen

Yritys voi tavoitella kilpeä, kun ravintolan toiminta ja tuotteiden laatu täyttää vaaditut kriteerit ja yrityksen vastuuhenkilöt ovat hyväksytty järjestön ammattilaisjäseniksi. Yrityksen tavoitellessa kilpeä, he saavat valmisteluapua hakemukseen paikalliselta voudilta ja voutineuvostolta. Kansallinen puhemiehistö käsittelee ja hyväksyy kilpihakemukset. Jos ravintolan omistajuudessa tai konseptissa tapahtuu muutoksia, kilpien säilyminen arvioidaan aina uudelleen.

Kilpikriteerit

Jotta ravintola tai herkkumyymälä voi saada kansainvälisesti arvostetun ja tunnetun Rôtisseurs-kilven käyttöoikeuden, yritys arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta. 

 • Ravintolan toiminnan on täytettävä Chaîne des Rôtisseurs Finlanden yleiset tavoitteet kuten kansallisen keittiön vaaliminen, gastronomian kehittäminen, alueellisten sekä kulinaaristen perinteiden säilyttäminen ja kehittäminen.
 • Kilvet ovat aina merkki ravintolan laadusta, sen ruoka- ja palvelutuotteen korkeasta tasosta.
 • Laadun tulee pysyä samana sesongista ja tilauksesta toiseen.
 • Kilpi luovutetaan vain yhtä nimettyä ravintolaa tai sen osaa varten.
 • Kilpiravintolan ruoan tulee olla ammattimaisesti valmistettu, esille laitettu ja tarjoiltu.
 • Tuotevalikoiman tulee olla monipuolinen niin raaka-aineiltaan kuin valmistusmenetelmiltään.
 • Ruoan tulee olla puhdasta ja hygieenisesti valmistettua.
 • Ruoan tulee olla hyvän makuista sekä rakenteellisesti ja ulkonäöllisesti onnistunutta.
 • Viinilistan tulee olla monipuolinen: eri ikäisiä viinejä eri alueilta ja eri rypälepohjalta, ja niiden pitää tukea ruokalistaa.
 • Kilpiravintolan tulee olla yksilöllinen.
 • Kilpiravintolan tulee tarjota asiakkailleen –  etenkin järjestömme jäsenille –  joka suhteessa miellyttävää ravintolakokemusta ja osaamista tuotteiden, palveluiden ja fyysisten puitteidenkin osalta.
 • Ravintolassa on oltava mahdollisuus ruokailuun rauhassa ilman häiriötekijöitä, kuten tanssia tms.
 • Ravintolassa tulee olla järjestön jäsen sekä salin että keittiön puolella ja vähintään toisen näistä jäsenistä on oltava Maître-arvolla. Maître-arvon käädyt on luovutettu ravintolan vastaaville henkilöille jo ennen kilven luovuttamista.
 • Kilpiravintola voi olla myös tilaus- tai kausiravintola.
RAVINTOLAN KILPI
HERKKUMYYMÄLÄN KILPI