Keittiömestari Ulla Liukkoselle merkittävä tunnustus

29.8.2020

Keittiömestari Ulla Liukkoselle on myönnetty maailman keittiömestariliiton The World Association of Chefs Societies -yhdistyksen (Worldchefs) kunniajäsenyys. Liukkonen on toiminut Suomen Keittiömestareiden puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Maailmanliiton elinikäinen kunniajäsenyys on korkein huomionosoitus, minkä keittiömestari voi saada kollegoiltaan. 

– Tunnustus myönnetään tiukkojen valintakriteerien pohjalta, joita ovat esimerkiksi jäsenmaiden tuki hakijalle sekä ansiokas toiminta oman maan keittiömestariliiton sekä Worldchefsien hyväksi, kertoo Suomen Keittiömestarit ry:n varapuheenjohtaja Petri Selander.

Suomesta maailmanliiton kunniajäseniksi on kutsuttu aiemmin Osmo Norha (1974) sekä Martti Lehtinen (2006), joka toimii Chaîne des Rôtisseurs hallituksessa Conseiller Culinairena ja vastaa nuorten kokkien kilpailuista.

Ulla Liukkonen on toiminut pitkään ja aktiivisesti myös Chaîne des Rôtisseurs järjestössä ja omalla aktiivisuudellaan lisännyt merkittävästi järjestömme yhteistyötä Keittiömestareiden kanssa.  

Ulla Liukkonen Kuvan lähde: Suomen keittiömestarit r.y. Kuva: Virpi Kulomaa, Viestintävalkea Oy

Tunnustus myönnettiin 15.8.2020 pidetyssä maailmanliiton kongressissa, joka järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi Pietariin suunnitellun Worldchefs Congress & Expo -tilaisuuden sijaan etäkongressina.

Chaîne des Rôtisseurs onnittelee lämpimästi Ulla Liukkosta ansaitusta tunnustuksesta!


Uutinen muokattu Keittömestareiden tiedotteesta: http://www.chefs.fi/ajankohtaista/keittiomestari-ulla-liukkonen-kutsuttiin-kokkien-maailmanliiton-kunniajaseneksi/