Valtakunnallisen jäsentyytyväisyystutkimus 2018

22.8.2018

Yhteenveto (valtakunnallinen)
Yhteenveto (valtakunnallinen)

Suomen Paistinkääntäjät teetti sähköpostikyselytutkimuksen keväällä 2018. Tutkimuksen tulokset saatiin pohdittavaksi Jyväskylän suurkapitulissa 17.8.2018 puhemiehistön ja aluevoutien yhteiseen kokoukseen.

Tutkimukseen kertyi yhteensä 761 vastausta. Vastaajista 62 % on harrastajajäseniä ja 38 % ammattilaisjäseniä. Tamperelaisia vastauksia tuli 140 (38% jäsenistä). Kyselyyn vastanneista tamperelaisista harrastajia oli 53,6% ja ammattilaisia 46,4%, mikä eroaa valtakunnallisesta keskiarvosta ja vastaa hyvin koko Tampereen jäsenistön jakaumaa. Jäsenjakauma noin 50/50 ammattilaisten ja harrastajien suhteen antaa hyvän perustan toiminnan monipuolisuudelle.

Tutkimuksella saatiin kerättyä erittäin hyödyllistä tietoa, joka on apunamme tulevan vuoden tapahtumakalenterin suunnittelussa.

Toiminnan monipuolisuus ja nykyaikaisuus sai runsaasti kiitosta. Halua suositella järjestöä mitattiin NPS-luvulla, joka oli korkein nuorilla ja viime vuosina liittyneillä jäsenillä. Kriittisyys suositella jäsenyyttä lisääntyi iän myötä, kriittisten jäsenten määrä oli 21% vastaajista. Toisaalta osa haluaisi jopa rajoittaa jäsenien määrää.

Rajoittaminen ei voi kuitenkaan olla oikea tie, uusien jäsenten saaminen on jatkuvuuden elinehto. Kaikki gastronomiasta kiinnostuneet harrastajat ja kehittymishaluiset ammattilaiset ovat lämpimästi tervetulleita joukkoomme. Tulevaisuudessa suuria haasteita on saada ns. milleniaali-sukupolvi mukaan toimintaan. Vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneiden saaminen mukaan tulevina vuosikymmeninä vaatii jatkuvaa kehittämistä järjestön kiinnostavuuden ylläpitämisessä. Siinä tärkeässä roolissa ovat nuorten ammattilaisten kilpailut, koululaistapahtumat yms.

Syy liittyä järjestöön

Tampereella tärkeimmät syyt liittyä järjestöön olivat Oma kiinnostus gastronomiaan (86,4%), Ammatillinen hyöty (50%), Kiinnostavat jäsentilaisuudet (49,3%) ja Ystävän tai kollegan suositus (42,1%).

Kiinnostavimmat jäsentapahtumat

Tampereella jäsentilaisuuksista eniten kiinnostusta saivat Tutustumismatka lähialueille (65%), Erityisteemaillalliset (rapu, parsa) (63,6%), Ravintolavierailut (60%) ja Kokkausworkshopit (45%). Osa toivoi jopa workshopien lisäämistä reilusti entisestään. Jostain syystä ammattilaisjäseniä ei kiinnosta workshopit vaikka vuosien varrella on ollut monia vierailevia keittiömestareita, joilla olisi ollut annettavaa ammattilaisillekin.

Viime vuosina Tampereen Paistinkääntäjien jäsenmäärä on kasvanut 250:stä 370:een, joukkoomme on liittynyt runsaasti varsinkin nuoria ammattilaisia. Tapahtumilta ammattilaiset ja harrastajat odottavat eri sisältöjä, mikä aiheuttaa toiminnan suunnitteluun haasteita. Siksi kalenterin on oltava monipuolinen.

Jäsenkyselyssä toivottiin edelleen ”pönöttämisen” ja ”tärkeilyn” vähentämistä. Toisaalta pieni osa vastaajista halusi solmiot takaisin kaikkiin tilaisuuksiin. Solmion käyttö ei ole kielletty missään tilaisuudessa, mutta siitä on luovuttu suurimmalta osalta kansainvälisessä liike-elämässäkin, joten meillä noudatetaan vapaa-ehtoisuutta sen suhteen. Tasapainoilu eri tyylisten tilaisuuksien kesken on aina haastavaa. Tapahtumakalenterissa on siksi aina tietty määrä pukeutumisjuhlia ja myös rennompia smart casual -tilaisuuksia.

Esimerkiksi vuonna 2017 Tampereella järjestettiin 15 eri jäsentapahtumaa, joihin osallistui 976 henkilöä. Näiden lisäksi järjestettiin yhteistapahtuma Helsingin voutikunnan kanssa Helsingin Pörssiklubissa, Kotka-Haminan suurkapituli sekä Tampereen joulukapituli. Yhteensä 18 erilaista tapahtumaa, joista kuuteen pukeuduttiin tyylikkäästi smokkiin tai tummaan pukuun, kolme oli kokkausworkshopeja ja puolet smart casual -tyylisiä, joissa solmion käyttö on vapaaehtoista. Viime vuoden tapahtumat.

Tamperrada pintxoviikko ja Kauppahallin Herkkufiesta

Uudet ravintolat kiinnostavat jäseniä. Tamperrada pintxoviikon perimmäinen tarkoitus on madaltaa asiakkaita tutustumaan itselleen uusiin ravintoloihin helposti ja pikkurahalla. Tänä vuonna 55 eri ravintolaa tarjosi yli 200 erilaista miniatyyriannosta, jotka parhaimmillaan olivat kuin ravintolan gastronominen käyntikortti. Lähes kaikissa 55 ravintolassa työskentee ammattilaisjäseniämme, näin he pääsevät yhdessä luomaan ainutlaatuista ravintolakulttuuria kaupunkiimme. On täysin jokaisesta ravintolasta ja niiden ammattilaisista kiinni, millaisen mielikuvan tuotteestaan haluaa tapahtumaan panostaa. Jotkut myivät tapahtuman aikana 1500 kpl pintxoja ja joku toinen 15.000 kpl. Kyse on vain ravintolan omasta halusta panostaa. Joka tapauksessa jokainen ravintola saa satoja täysin uusia asiakkaita, jotka eivät koskaan ole ovesta astuneet sisään. Jäsenemme pääsevät kiertämään viisi päivää ravintoloita ja löytämään itselleen täysin uusia paikkoja, joista mahdollisesti tulee jatkossa pysyvämpi vierailujen kohde. Mukana tänä vuonna oli runsaasti ihan uusiakin ravintoloita. Ilahduttavaa oli nähdä kuinka perheet kiersivät myös lasten kanssa pintxopaikkoja, tällä innostetaan mitä parhaiten nuoria mukaan gastronomian harrastukseen.

Kauppahallin Herkkufiestassa 15.9. on mahdollisuus herkutella 10 eri Rotisseurs-kilpiravintolan 10 ruokalajin kattaus sekä samalla tutustua ravintoloitsijoihin ja paikalla oleviin ammattilaisjäseniin. Tämänkin tapahtuman ammattilaisjäsenemme luovat yhdessä. Tarkoitus on nostaa esiin paitsi kilpiravintoloitamme myös ainutlaatuista kauppahalliamme. Hienoa yhteistyötä, jossa 10 eri kilpiravintolamme kymmenet ammattilaisjäsenet pääsevät näyttämään osaamistaan.

Kapitulien jonot

Eniten kritiikkiä keräsi kapitulien ilmoittauminen ja käätyjen saamisen jonottaminen. Suurkapitulit täyttyvät nopeasti, siksi on tullut tavaksi järjestää vuoden aikana lisäksi 1-2 pienempää yksipäiväistä kapitulia. Tampereen käätyjonoa on purettu tehokkaasti, viime joulukuussa kaikille ilman käätyjä oleville annettiin mahdollisuus ilmoittautua ennakkoon saamaan käätynsä, samoin elokuun Jyväskylän kapitulissa toimittiin näin. Tuleva marraskuun yksipäiväinen kapituli Helsingissä toteutetaan samalla periaatteella.

Tampereella ylivoimaista käätyjonoa ei käytännössä enää ole, installointipaikka on järjestynyt vuoden sisään kaikille halukkaille. Ensi vuonna 2. helmikuuta 2019 järjestämme nuorten kokkien SM-kilpailut Tampereella ja senkin yhteydessä pidetään kapituli, johon installointipaikka on mahdollista järjestää. Tänään 22.8.2018 Tampereella on ilman käätyjä 24 henkilöä, joilla on mahdollisuus saada käätynsä 10.11. Helsingissä.

Vuoden 2019 tapahtumakalenteri

Aloitamme tapahtumakalenterin suunnittelun hyvissä ajoin syyskuussa, voutineuvosto lukee huolellisesti kyselytutkimuksen tulokset ja pyrimme jälleen löytämään mielenkiintoisia teemoja ensi vuoden tapahtumiin harrastaja- sekä ammattilaisjäsenten erilaiset toiveet huomioiden.

P.S. kaikki tulevat jäsentapahtumat ovat sivulla www.rotisseurs.fi/tampere, samalla sivulla julkaistaan myös kutsu vuosikokoukseen yms. asiat.