Vuosikokous 2022

Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry             7.7.2022

Vuosikokouskutsu

Aika:        Sunnuntaina 21.08.2022 9.30=>

Paikka:   Armas Lindgren Sali, Scandic Grand Central Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki


Esityslista:

1.      Kokouksen avaus.

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot.

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, uudelleenliittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.      Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkioista.

9.      Valitaan hallituksen tarvittavat jäsenet.

10.    Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt.

11.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12.    Kokouksen päättäminen.