In memoriam, Ari Arvonen

10.3.2018


Suomen valtavouti Ari Arvonen menehtyi lauantaina10.3.2018 sairauden myötä. 
Hän ehti toimia Suomen valtavoutina neljä vuotta, mutta oli mukana Suomen puhemiehistössä jo vuodesta 2004.

Arvonen on  pitkän linjan rotisseurs-jäsen, hän liittyi järjestöön vuonna 1983 Maître Restaurateur arvolla. Hän oli selkälinjainen puheenjohtaja, joka halusi kehittää järjestön toimintaa pitkäjänteisesti sekä ammattilaisten että harrastajien näkökulmaa kunnioittaen. 
Ari Arvonen oli jäsenenä myös kansainvälisessä Conseil Magistralissa vuodesta 2013 lähtien.

Ari Arvonen tunnettiin sydämellisenä ja lämminhenkisenä herrasmiehenä, jonka kanssa toimiminen oli helppoa ja miellyttävää. Hänen poismenonsa myötä menetimme paitsi arvostetun ja innostavan puheenjohtajan, myös suuren henkilön.

Koko puhemiehistö jää syvästi kaipaamaan jäsentämme ja ystäväämme. Otamme osaa omaisten suureen suruun.