Ruokatrendit 2021

Vuosikokousasiat - Helsinki 2020 (sis. pöytäkirjan, kts. liitteet)

Helsingin Paistinkääntäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2020

Aika 10.6.2020 klo 17.00

Paikka Helsingin Pörssiklubi, Fabianinkatu 14 A 4. krs, Helsinki

Zoom-etäyhteys (järjestetään tarpeen mukaan)

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely

6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

9. Hallituksen jäsenten valinta sääntöjen 6. kohdan mukaisesti

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

11. Yhdistyksen nimenmuutos

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen