Mikä kilpipäivä on?

 

K1. Mikä on kilpipivä?

V1. Kilpipäivä on maailman vanhimman ja suurimman gastronomisen järjestön la Chaîne des Rôtisseurs (Suomessa Paistinkääntäjät) -kilpiyritysten suurelle yleisölle avoin kansainvälinen tapahtumapäivä.

 

K2. Miksi kilpipäivää vietetään?

V2. Kilpipäivän tarkoituksena on korostaa kilpiravintoloiden ja -myymälöiden korkealuokkaista osaamista ja raaka-aineiden käyttöä sekä madaltaa ravintolaan lähtemisen kynnystä. Lisäksi päivän tavoitteena on nostaa tietoisuutta itse Chaîne des Rôtisseurs -järjestöstä.

Kilpipäivällä on myös merkittävä rooli Suomen Paistinkääntäjien missiossa kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä alan ammattilaisten ja harrastajien, jäsentensä, kilpimyymälöidensä ja -ravintoloidensa sekä muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa.

K3. Mikä on kilpiravintola/kilpimyymälä/kilpiyritys?

V3. Kilpiravintoloiksi ja -myymälöiksi kutsutaan ruoka- ja ravintola-alan yrityksiä, joille on myönnetty Chaîne des Rôtisseurs -järjestön tunnus eli kilpi korkeatasoisesta ruoasta ja palvelusta.

Kilpiyrityksiä auditoidaan säännöllisesti, joten varmistaakseen kilpensä, niiden on jatkuvasti pidettävä kiinni erityisistä kilpikriteereistä. Katso kilpikriteerit >

 

K4. Missä kilpipäivää vietetään?

V4. Kilpipäivää vietetään eri puolilla maailmaa 13.4.2019.

Suomessa tapahtumia järjestetään ympäri maata kilpiravintoloissa ja -myymälöissä.

 

K5. Mitkä maat ovat mukana kilpipäivässä?

V5. Kansainväliseen kilpipäivään ottavat vuonna 2019 osaa lähes kaikki järjestön 80 jäsenmaata, muassa Uusi-Seelanti, Australia, Thaimaa, Kuwait, Israel, Unkari, Venäjä, Suomi, Monaco, Italia, Portugali, Tunisia, Venezuela ja Yhdysvallat.

Kilpipäivän tapahtumia voivat järjestää kaikki Rôtisseurs-järjestön alueelliset aktiiviyhdistykset, nk. voutikunnat. Tällä hetkellä järjestöllä on toimintaa 80 maassa. Suomessa järjestöllä on 11 voutikuntaa.

 

K6. Mitä Suomessa tapahtuu kilpäivänä?

V6. Kilpipäivänä  eri puolella Suomea järjestetään moninaisia ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuriin liittyviä tapahtumia. Yhteistä niille on alan ammattilaisten ja harrastajien yhteistyö kansallisen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuurin kehittämiseksi.

Kilpiravintoloissa ympäri Suomea on tarjolla esimerkiksi tarjouksia, erikoismenuita sekä vierailevia kokkeja.

Kilpimyymälöissä Helsingistä Ouluun järjestetään puolestaan esittelytilaisuuksia, joissa Paistinkääntäjien ammattilais- ja harrastajajäsenet valmistavat, maistattavat ja antavat vinkkejä kotona helposti tehtävään laadukkaaseen ruokaan.

Kaikissa Suomen voutikunnissa on useita erityyppisiä tapahtumia. Ajantasaisimmat tiedot on listattu sivuille www.rotisseurs.fi/kilpipaiva.

 

K7. Mitä maailmalla tapahtuu kilpipäivänä?

V7. Kilpipäivä on suomalaisten Chaîne des Rôtisseurs -paistinkääntäjien ideoima tapahtuma.

Päivän aikana useiden eri maiden voutikunnat järjestävät vähintään yhden kilpipäivän tapahtuman. Tunnelmia välitetään globaalisti sosiaalisen median päivitysten ja videotervehdysten kautta muodostaen näin yhteisen ketjun kilpipäivän tapahtumien välille.

 

K8. Mistä saan tietoa, mitä milläkin paikkakunnalla tapahtuu kilpipäivänä?

V8. Suomen aluekohtaiset tapahtumat on kerätty sivustolle www.rotisseurs.fi. Sivuston kautta pääsee tutustumaan myös muiden kilpipäivään osallistuvien maiden tapahtumiin.

Eri maiden tapahtumat verkottuvat toisiinsa erinomaisesti sosiaalisessa mediassa. Maailman tapahtumissa on käytössä someseiniä, jolloin kaikki päivän omilla aihetunnisteilla  #chaineday, #worldchaineday tai #chainedesrotisseurs linkitetyt postaukset tulevat näkyviin eri tilaisuuksiin. Huomaathan, että englanninkielisessä hästägissä on e-kirjain! Kaikki kilpipäivän postituksen saa näkyviin oheisesta linkistä http://www.somewall.fi/feed/chaineday

 

K9. Mikä kilpipäivän merkitys on kansainvälisesti?

V9. Kilpipäivää vietettiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2014. Vuonna 2015 tapahtuma laajeni kansainväliseksi ja siihen ottivat osaa useat järjestön voutikunnat ympäri maailmaa Uudesta-Seelannista aina Cookinsaarille.

Kilpipäivänä kaikki osallistuvat voutikunnat järjestävät vähintään yhden tapahtuman.

 

K10. Mitä hyötyä kilpipäivästä on kilpiyrityksille?

V10. Kilpipäivän järjestämisen tavoitteena on tukea kilpiyritysten liiketoimintaa. Kilpipäivä nostaa esille Rôtisseurs-kilven merkitystä ja sen myöntämisen kriteereitä.

Tavoitteena on tukea kilpiyritysten tunnettuutta järjestön sisällä ja suuren yleisön keskuudessa sekä herättää tapahtumien avulla huomiota perinteisissä ja sosiaalisen median kanavissa. 

Kilpipäivän laajentuminen globaaliksi tapahtumapäiväksi tukee kilven ja kilpityritysten tunnettuutta sekä edistää näkyvyyttä erityisesti sosiaalisessa mediassa.

 

K11. Mitä kilpipäivään osallistuvalta ravintolalta/myymälältä odotetaan?

V11. Kilpiyritykset järjestävät kilpipäivänä itselleen sopivia tapahtumia.

Kilpiravintoloissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erityismenuita, vierailevia keittiöpäälliköitä tai vaikka opiskelija- tai julkkisyhteistyötä. Mitä erikoisemman tempauksen ravintola järjestää, sitä enemmän näkyvyyttä yksittäinen ravintola saa kilpipäivän markkinoinnissa.

Kilpimyymälöissä voidaan järjestää esimerkiksi aktiviteetteja, joissa jäsenet tai alan oppilaitokset valmistavat etukäteen suunniteltua menuta tai suunnittelevat reseptiikkaa ja markkinoivat tarvittavia tuotteita. Vaihtoehtoisesti myymälöissä voi olla myös erilaisia tarjouksia tai kampanjoita, joissa käy ilmi yhteys kilpipäivään.

Kilpipäivänä kilpipaikkojen toivotaan erityisesti nostavan esiin Rôtisseurs-kilpeään esimerkiksi hyödyntämällä järjestön suunnittelemia markkinointimateriaaleja. Tällaisia ovat kilpipäivän nettibanneri, painettu pienesite kilpipäivästä, jossa on tilaa myös omille tapahtumatiedoille, ravintoloilla käytössään oleva kilpiesite sekä roll-up. Myös yrityksen sosiaalisen median kanavat kannattaa linkittää mukaan osaksi koko kilpipäivän viestintää, ja näin saada itselleen lisänäkyvyyttä ja -hyötyä yhdessä muiden kilpiyritysten kanssa. 

 

K12. Miten ravintola/myymälä pääsee mukaan kilpipäivään?

V12. Kunkin voutikunnan hallitus eli voutineuvosto on yhteydessä alueensa kilpiyrityksiin. Tarkoituksena on yhdessä ideoita kullekin yritykselle sopiva osallistumistapa ja siihen tarvittava etukäteisviestintä ja -markkinointi sekä itse kilpipäivän aktiviteetit.

 

K13. Miten Chaîne des Rôtisseurs -järjestö tukee kilpiyrityksiä päivän aikana?

V13. Kilpipäivänä hyödynnettävät materiaalit (nettibanneri sekä esitaitetut pienesite ja roll-up) tarjotaan kilpipaikoille järjestön puolesta. Päivästä lähetetään myös mediatiedotteita kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti. Tiedotteissa kerrotaan päivän teemasta ja kilpiyrityksissä järjestettävistä tapahtumista. Näin maksimoidaan mahdollisimman runsas medianäkyvyys kilven merkityksestä yleisesti ja kaupunkikohtaisesti eri kilpipaikoista.

Kilpiyritysten kannalta sosiaalisella medialla on merkittävä rooli ennen kilpipäivää ja sen aikana. On myös hyvä muistaa, että kilpipäivän päätyttyä Suomen tapahtumia seurataan vielä eri puolilla maailmaa ja niistä ideoidaan parhaita käytäntöjä seuraavaa vuotta varten.

Haluttaessa järjestö tukee kilpiyrityksiään niiden tapahtumatiedottamisessa ja -markkinoinnissa esimerkiksi jakamalla omilla kotisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan kilpipäivässä mukana olevien yritysten tiedotteita, artikkeleita ja ideoita.

Suomessa rotisseurs.fi-sivuille luodaan voutikuntakohtaiset sivut, joissa alueen kilpiyrityksiä ja kilpipäivän tapahtumia nostetaan esiin ja linkitetään sosiaalisen median päivityksiin. Jäsenistöä ja suurta yleisöä aktivoidaan osallistumaan tapahtumiin etenkin sosiaalisen median ja mediatiedottamisen keinoin. Sosiaalisessa mediassa järjestetään myös kaikille avoin kilpailu, jossa paras kilpipäiväviesti palkitaan 200 euron lahjakortilla toivottuun kilpipaikkaan.

K14. Mikä on Chaîne des Rôtisseurs?

V14. Chaîne des Rôtisseurs on maailman vanhin ja suurin gastronominen järjestö. Se perustettiin alun perin Ranskassa jo 1248. Järjestöön kuuluu yli 25 000 jäsentä yli 80 maassa. Suomessa jäseniä onyli 2000, joista kaksi viidestä on alan ammattilaisia. Suomessa järjestöön kuuluvia henkilöitä kutsutaan yleisesti paistinkääntäjiksi tai rotissööreiksi.

K15. Miten järjestö toimii Suomessa?

V15. La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finlande, Suomen Paistinkääntäjät ry, on Suomen merkittävin kansainvälinen gastronominen järjestö. Se on jakautunut 11 toiminta-alueeseen eli niin kutsuttuun voutikuntaan. Kullakin voutikunnalla on oma hallituksensa eli voutineuvostonsa, mutta suurinta päätäntävaltaa käyttää Suomen Paistinkääntäjät ry:n hallitus eli Suomen puhemiehistö.

Järjestö kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä ammattilaisten ja harrastajien kanssa sekä kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä. Lisätietoja: www.rotisseurs.fi

 

K16. Kuka voi olla jäsen?

V16. Paistinkääntäjien jäsenet ovat aktiivisia gastronomian harrastajia tai alan ansioituneita ammattilaisia.

Järjestön henkilöjäsenet kantavat ammatti- tai harrastaja-asemaansa perustuvia käätyjä.

Ravintoloille ja muille ruoka-alan yrityksille voidaan myöntää Rôtisseurs-kilpi erityisiä kilpikriteereitä vastaan.

 

Kilpipäivän verkkoviestinnän kanavat >

 

***

Lisätietoja kilpipäivän  viestintäyhteistyöstä