Kiireetön kapituli Rovaniemellä 2019 elokuussa

Seuraa kesän 2019 kapitulin informaatiota; katso linkki