Jäsenlehti

Maailmanjärjestö julkaisee kansainvälistä jäsenlehteä Chaîne Magazinea, joka postitetaan kaikille jäsenille kerran vuodessa. 

Viimenen numero ilmestyi kesällä 2022 ja tiedoitus kansainvälisesti korvataan jäsenille jo tutuksi tulleella sähköpostilla: " News Online Weekly"

Kullanvärillä on merkitty maat, joissa järjestöllä on toimintaa